De drie stappen

SliderDrieStappen

Onze Triple-E Methode is een concrete en heldere methode om vragen en behoeftes binnen uw organisatie op een duurzame en laagdrempelige manier op te lossen. In drie stappen bereikt u een vooraf gesteld doel.

Stap 1. ‘Explore’ (Doel)

De aanleiding. Er is behoefte aan verandering, een verbetering of een andere vraag.
De vraag achter de vraag. Wat zit er achter het probleem, wat is de werkelijke vraag? Die kan anders zijn dan de oorspronkelijke vraag. We stellen samen met u de definitieve doelstelling vast.
Het doel. Wat willen we bereiken? Met inachtneming van de oorspronkelijke vraag wordt de doelstelling concreet benoemd.

Stap 2. ‘Experience’ (Actie)

De uitdaging. De deelnemers worden uitgedaagd actief bij te dragen aan het bereiken van de doelstelling. Hiervoor stellen wij een op maat gesneden programma op. Dit programma speelt zich bij voorkeur in de natuur af.
De hindernis. Samen met de deelnemers stellen we vast wat het verschil is tussen de huidige situatie en het uiteindelijke doel. En wat de belemmering vormt voor het bereiken van dat doel.
De overtuiging. Belangrijk is dat er uiteindelijk een algemeen gedragen overtuiging ontstaat. Over het belang van het doel. En over de weg er naar toe.

Stap 3. ‘Execute’ (Plan)

Presentatie. De deelnemers presenteren individueel welke actie(s) er nodig zijn om het vastgestelde doel te bereiken.
Afspraken. Om de nieuwe koers vast te houden worden de gemaakte afspraken concreet vastgelegd. Samen worden een reëel tijdspad en stappenplan opgesteld. Een herinnerings-document maakt het geheel zichtbaar.

Reacties zijn uitgeschakeld.